Ücretsiz Talep Oluşturun!


Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerez uygulaması vardır. Toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtildiği şekilde mevzuata uygun olarak kullanılmaktadır. Web sitesi üzerinden iletişim bilgilerini paylaşan veya talep oluşturan her kullanıcı bunu kabul etmiş sayılır.

Otizm - Prof. Dr. Barış KORKMAZ

Otizm - Prof. Dr. Barış KORKMAZ

             Barış Korkmaz, orta öğrenimini Bornova Anadolu Lisesi’nde,  tıp öğretimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra nöroloji uzmanlığını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda yaptı (1986-1991).

İngiltere-İskoçya Edinburgh Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda çocuklarda öğrenme ve konuşma bozuklukları üzerine staj yaptı ve kurslara katıldı. ABD New York Albert Einstein Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı’nda çocuk nörolojisi, otizm, çocuklarda konuşma bozuklukları üstüne staj ve ABD Seattle Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarı ve Gelişimsel Nöroloji Laboratuvarı’nda gözlemler yaptı.

            Çok sayıda yerli ve yabancı yayının yanı sıra Yağmur Çocuklar, Asperger Sendromu, Beyin ve Dil, Pediatrik Davranış Nörolojisi, Children’s Social Relatedness adlı kitapları vardır.

Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmakta; ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde “Selected Topics in Clinical Psychology” dersini vermektedir.

1990 yılından beri ağırlıklı olarak otizm, dil ve konuşma bozuklukları ve öğrenme bozuklukları üstüne çalışmaktadır.

Kişisel Bilgiler

             Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmakta; ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde “Selected Topics in Clinical Psychology” dersini vermektedir.

Mesleki İlgi Alanları

Pediatrik kognitif nöroloji, otizm, dil ve konuşma bozuklukları ve öğrenme bozuklukları

Barış KORKMAZ  Ah Şu Otizm Adlı Kitabında yer alan başlıca içerikler :

İÇİNDEKİLER

OTİZMLE İLGİLİ SORULAR VE BAŞLICA ÖZELLİKLER

I.   OTİZM NEDİR ?

Otizmde temel belirtiler nelerdir?

PDD nedir? Yelpaze (“spectrum”) kavramı ile ne kastedilir?  

Otizm nelerle karışır?

En erken nasıl tanınır?

Bebekken nasıldırlar?  

Nasıl tanı konur?  

Tanıda gözleme ve sorgulamaya dayalı teknikler nelerdir?  

Erken tanının önemi nedir?  

Ne gibi belirtiler gösterirler?  

İnsanlar ve olaylarla anormal ilişkiler  

Eşyalarla anormal ilişkiler  

Rutinleri ve ritüelleri (merasimleri) izlemede mantıksız ısrar  

Otizmli çocuklarda oyun özellikleri  

Otizmin alt tipleri var mıdır?  

Asperger sendromu nedir?

Asperger sendromu ile yüksek işlevli otizm arasındaki ayrım  

Otizm ve Asperger sendromu birbirine dönüşebilir mi?  

Son sınıamada Asperger sendromunun kaldırılması ne anlama gelmektedir?  

Atipik otizm nedir?  

Yüksek işlevli otizm hangi durumlarla karışır? 

Kesin tanı konamazsa ne yapılmalıdır?

Sonradan otizm gelişir mi?

Çocukluk çağının dezentegratif psikozu nedir?

Otizmin şiddeti  

Solaklıkla ilişkisi nedir?

Otizm sıklığı açısından cinsiyet, ırk, ulus, sosyal sınıf farklılıkları gösterir mi?

Otizmin yaygınlığı nedir?  

Otizmin görülme sıklığı artıyor mu? Otizm salgını mı var? Nedenleri?

II.  OTİZMDE HAREKET BOZUKLUKLARI NELERDİR, 

  MOTOR GELİŞİM NASILDIR?

Stereotipi nedir?

Otizm ve katatoni

Otizmli kişilerde tik görülür mü?

Otizmli çocukların bir bölümü parmak ucunda yürür!

Otizmde motor beceriler, ince motor koordinasyon nasıldır?

El becerileri nasıldır?

III.  OTİZMDE DİL ve KONUŞMA SORUNLARI NELERDİR?

Konuşmaları nasıl olur?

Konuşmaları nasıl gelişir?

Konuşması gelişmeyen otizmli çocuk olur mu?

Semantik-pragmatik dil bozukluğu  

Landau-sendromu nedir?  

Genel öğrenme sorunları

Hiperleksi

IV.   OTİZMİN NEDENLERİ NELERDİR?

Otizme ne sebep olur?

Doğum öncesi sorunlarla ilişkisi var mıdır?

Doğum anındaki sorunlarla ilişkisi var mıdır?

Otizm ve genetik ilişkisi

Genetikle ilgili bazı bilgiler

Otizm neden genetik bir hastalıktır?

Otizm ve genler

Genetikte son durum

Rett sendromu nedir?

Genetik araştırmaların önündeki engeller  

Genetik araştırmalar açısından başka bir yaklaşım  

Bir çocuğu otizmli olan ailenin bir başka çocuğu olursa risk nedir?

Genetik danışmanlığa başvuranlar ne gibi sorular sorarlar?

Genetik araştırmanın yararları ne olacaktır?

Otizmli bir çocuğun akrabalarında otizm

İkiz otizmliler  

Geniş otizm fenotipi nedir?

Otizm geni!  

Otizm, sadece genetik bir hastalık mıdır?

Otizmin serotonin ve diğer biyokimyasal aracılarla ilişkisi nedir?  

Bağışıklık sistemi bozukluğuyla ilişkisi nedir?  

Aşılarla ilişkisi  

Annenin terk etmesi veya bakıcının değişmesi ile ilişkisi nedir?  

V.   OTİZMLİLERDE HANGİ TETKİKLER YAPILIR?

Otizmde hangi durumlarda tetkik istenir?  

Başlıca laboratuvar testleri nelerdir?  

Kromozom analizi nedir?  

Otizm ve epilepsi ilişkisi nedir?  

EEG nedir ve otizmde ne zaman istenir?  

İşitme ile ilgili tetkikler nelerdir?  

Manyetik rezonans (MR) ne zaman istenir?  

MR’ın avantajları ve zararları  

Otizmin mekanizmaları  

Otizmin beyinle ilişkisi nedir?  

Beyin araştırmaları nasıl yapılmaktadır?  

Manyetik rezonans (MR) görüntüleme tekniği ve otizm araştırmaları  

Diğer araştırma teknikleri nelerdir?  

Zihinsel engellilik ile ilişkisi nedir?  

Zekâ testleri nelerdir?  

Zekâ testlerinde puanlama

Otizmlilere zekâ ve diğer nöropsikolojik testler yapılabilir mi?  82

Otizm ve öğrenme  

Otizm ve öğrenme biçimleri  

Üstün zekâlı otizmliler  

Özel becerileri nelerdir?  

Otizm ve yürütücü işlevler  

Otizm ve görsel düşünme  

VI.  OTİZMLİ ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAŞILAN VE GÜNLÜK YAŞAMDA SORUN OLABİLEN DURUMLAR NELERDİR? 

Otizm ve duyu sorunları  

Otizm ve dokunma / dokunulma  

Otizm ve hiperaktivite  

Otizm ve saldırganlık  

Otizm ve öe nöbetleri  

Otizm ve kendine zarar verici davranış  

Otizmliler ağrıya dayanıklı mıdır?  

Otizm ve takıntı  

Otizm ve uygunsuz korkular  

Otizm ve değişikliğe tepki  

Otizm ve ani gülme / ani ağlama  

Bruksizm nedir?  

Otizm ve tuvalet terbiyesi  

Otizm ve cinsellik  

Otizm ve mastürbasyon  

Otizmli kız çocuklarında bazı sorunlar  

Otizm ve âdet görme / regl (menstrüasyon)  

Otizm ve diş hekimi 

Ek fiziksel sorunlar (körlük, sağırlık, orta kulak sorunu vb.) 

Otizmli ve hastaneye yatış  

Otizmlilerde uyku sorunları  

Otizm-şizofreni ilişkisi nedir?  

Diğer psikiyatrik sorunlarla ilişkisi nedir?  

VII. OTİZM VE BESLENME  

Otizmlilerde yeme sorunları  

Otizm ve obezite (aşırı kilolu olma)  

Otizm ve alerji  

Otizm ve kabızlık (konstipasyon)  

VIII.  OTİZM VE TEDAVİ  

Otizm düzelir mi? Kesin tedavisi var mıdır?  

Hangi tedaviler vardır?  

İlaç tedavisi ne zaman ve ne amaçla kullanılır?  

İlaç tedavisi nasıl etkili olur?  

Hangi ilaçlar kullanılır?  

Yeni tedaviler var mı?  

Özel eğitimin başlıca amacı nedir?  

Otizmli bir çocuğun gündelik yaşamda öğrenmesi gereken başlıca sosyal davranışlar  

Eğitsel tedavilerin temel ilkesi nedir?  

Otizm ve ödül  

Erken yaşta başlanan tedavinin amacı nedir?  

Otizme çok erkenden uygulanan hafietici terapi yaklaşımı!?  

Otizmde eğitim ve terapi  

Davranışsal tedaviler  

Uygulamalı davranış analizi–UDA (“Applied behavior analysis”- ABA)  

Fırsat öğretimi  

Temel tepki öğretimi (“Pivotal response training” - PRT)  

Zihin kuramı eğitimi (“eory of mind training”)  

Diğer davranışsal yöntemler  

Psikoterapi  

Dil ve konuşma terapisi  

Yardımcı yöntem veya araçlarla sağlanan iletişim nedir?  

Eğitim ve/veya terapi konusunda yaşanan güçlükler nelerdir?  

Otizmli çocuk ve okul öncesi ve okul eğitimi  

Eğitimin yan etkisi olur mu?  

Disiplinlerarası sıkı bir eşgüdüm gerektiren otizm terapisinde 

nörolog perspektifinden iyi bir özel eğitimci nasıl olmalı?  

Alternatif / tamamlayıcı / destekleyici tedaviler  

Gastrointestinal tedaviler (beslenme tedavileri)  

Diyet tedavisine genel bakış açısı  

GAPS (“gut and psychology syndrome” / “GAP syndrome”) diyeti  

Vitamin tedavisi  

Yağ asitleri (omega-3 vb) tedavisi  

Otizmde fizyoterapi  

Uğraş terapisi / iş-uğraşı terapisi 

Ergoterapi  

Duysal bütünleme terapisi (“sensory integration therapy”) nedir?  

Diğer fiziksel terapiler  

İşitsel bütünleme tedavisi (“auditory integration therapy”) 

Transkranyal manyetik stimülasyon (TMS) tedavisi  

Sanat terapisi  

Müzik terapisi   

Dans / hareket terapisi  

Güzel sanatlar terapisi 

Şiir terapisi / bibliyoterapi  

Hipoterapi (hayvanlarla terapi)  

Güncelliğini yitiren tedaviler  

Ülkemizde güncelliği olan ama uyarı yapılmış tedaviler nelerdir?  

Yurt dışında tedavinin anlamı var mıdır?  

IX.  OTİZM, AİLE VE TOPLUM  

Ailenin ne tip desteğe gereksinimi vardır?  

Tanıyı kabul edebilmek  

Otizmli çocuk ve kardeşleri  

Otizmli ve toplumla ilişkiler  

Otizmi olan kişilerle iletişim  

Otizmli biri eğer istenilen bir şeye hayır derse veya bir şeyi yapmayı reddederse 

X.   ERGENLİK VE ERİŞKİNLİKTE OTİZM  

Otizm yaşam süresini biyolojik açıdan kısaltan bir hastalık değildir.  

Nasıl bir gelecek onları bekler? Otizm ve erişkinlik dönemi  

Erişkin otizmlinin gereksinimleri nelerdir?  

Otizme dair şimdilik son söz

Çocukların gelişim basamakları