Ücretsiz Talep Oluşturun!


Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerez uygulaması vardır. Toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtildiği şekilde mevzuata uygun olarak kullanılmaktadır. Web sitesi üzerinden iletişim bilgilerini paylaşan veya talep oluşturan her kullanıcı bunu kabul etmiş sayılır.

Sevgili Anne ve Babalar

            rehberlikarastirma.com özel çocuğunuzun tanısı ile ilgili akademisyen doktorlardan izleyeceğiniz videolar ışığında çocuğunuzu tanımanıza yardımcı olur. rehberlikarastirma .com Çocuğunuzun tanı sonrası tedavi ve eğitimi ile ilgili yaşadığınız bölgeye en yakın, en iyi hizmeti veren sağlık ve özel eğitim kurumlarını bulmanızda size rehberlik eder.

            rehberlikarastirma.com özel gereksinimli çocuklarımızın erken tanılanması, doğru sağlık ve özel eğitim hizmetine hızlı kavuşmasına profesyonel destek verir.

           Tanı sürecinden, çocuğunuzun gereksinimi olan doğru terapi seanslarına ulaşana kadar uzman kadrosuyla çocuğunuz için araştırma yapar, sizlere ücretsiz rehberlik hizmeti sunar…  

           Kendi alanlarında duayen akademisyenlerimizin hastalık belirtileri ve tedavileri hakkında sizlere destek amaçlı hazırlamış olduğumuz videolarımızı izleyerek çocuğunuzun tanısı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.  
Daha fazla soru ve cevaplarınız için bizimle iletişime geçiniz…


 
Ücretsiz Hizmetlerimiz

Teşhis Danışmanlığı :

Çocuğunuz için şüphelendiğiniz her durumda size en iyi şekilde teşhis için yardımcı oluyoruz. Konuyu, uzman ekibimizle en doğru şekilde çocuğunuzu araştırma merkezlerimizde değerlendirip hiç vakit kaybetmeden gereken yönlendirmenizi yapıyoruz.

Rapor Hizmeti Danışmanlığı :

Tanılama sürecinin ardından özel gereksinime ihtiyacı olan çocuğunuzun sağlık ve eğitim hizmetlerinden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmasını sağlıyoruz. Bunun için, RAM (Rehberlik Araştırma Merkezi) ve sağlık kurulu raporu alabilmeniz için sizlere rehberlik hizmeti veriyoruz.

Özel Eğitim Yönlendirmeleri :

Çocuğunuza konulan doğru tanının ardından onların en iyi şekilde eğitim almasını sağlıyoruz. Bu doğrultuda, hangi şehirde yaşarsanız yaşayın sizin için en kaliteli hizmeti veren milli eğitim müdürlüğüne bağlı bir özel eğitim kuruluşunu bulmanızda yardımcı oluyoruz.

Eğitim ve Terapi Takibi :

Çocuklarınızın aldığı seansların takibini ve sizlere uygulanan memnuniyet anketlerini oldukça önemsiyoruz. Bu bağlamda, hizmet almış olduğunuz merkezleri her daim denetliyoruz ve çocuğunuzun kaliteli bir merkezde eğitim almasını sağlıyoruz.

rehberlikarastirma.com, özel gereksinimli çocuklarımızın erken tanılanması, doğru sağlık ve özel eğitim hizmetine en hızlı bir şekilde ulaşması için profesyonel bir destek hizmeti verir. Tanı sürecinden başlayarak çocuğunuzun gereksinimi olan doğru terapi seanslarına ve doğru özel eğitim merkezine ulaşana kadar uzman kadromuzla birlikte çocuğunuz için ücretsiz bir araştırma yapıyor, sizlere ücretsiz bir rehberlik hizmeti sunuyoruz. Bu sayede en doğru özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini bulmanızda sizlere rehberlik ediyoruz.

 

 

Rehberlik Araştırma Merkezi Nedir?

Rehberlik Araştırma Merkezi, Milli eğitim bakanlığına bağlı olan resmi bir kurumdur. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim yönlendirme alanlarında ailelerin ücretsiz bir şekilde destek alabilmelerini sağlar. Rehberlik Araştırma Merkezinin kısaltması ‘RAM’dır. RAM toplumun daha bilinçli, daha duyarlı olması için çalışmalar yürütür. Aynı zamanda özel gereksinimli bireylerin toplumdan soyutlanmaması adına da çalışmalar yürütmektedir.

Özel eğitime ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz çocuklarınız için gereken destek, yönlendirme, bilgilendirme ve doğru kurumu bulabilmeniz adına, bize ulaşabilirsiniz. Bizlere ulaşabilmek için, web sitemizde bulunan ‘Ücretsiz Talep Oluştur’ formunu doldurabilir ya da Türkiye'nin Her Bölgesinden 444 20 69 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

 

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL GEREKSİNİM RAPORU (ÇÖZGER) NEDİR?   

Çocuklar için özel gereksinim raporunun kısaltması ÇÖZGER olarak geçmektedir ve yeni yönetmeliğe göre “Sağlık Kurulu Raporları”nın yerine gelmiştir. Artık “Sağlık Kurulu Raporu” değil “ÇÖZGER” verilecektir. 

20 Şubat 2019 tarihli 30692 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Yönetmelik ile Engelli Sağlık Kurulu Rapor süreçleri ve raporun içeriği değişmiştir. Bunun yanı sıra çocukların değerlendirmelerine ve rapor sürecine yeni bir yaklaşım getirmiştir. Bunlara özet olarak göz atmak gerekirse: 

Çözger ile gelen değişikliklerin en önemlilerinden biri çocuk ve erişkinler için verilecek raporların ayrılmış olmasıdır. Yani 18 yaşından küçük çocuklar bu yönetmelik kapsamındadır. 

ÇÖZGER Yönetmeliği’nin amacı, çocukluk döneminin gelişim süreci nedeni ile erişkin dönemden farklılık göstermesinden dolayı özel gereksinimleri (engelleri) olan çocukların gereksinimlerini erişkinlerden farklı şekilde belgelenerek sağlık, eğitim, rehabilitasyon, diğer sosyal ve ekonomik haklara, hizmetlere erişimlerinin sağlanmasıdır. Ayrıca erişkinler esas alınarak hazırlanmış olan mevcut engelli sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelikte çocuk yaş grubuna dair özel düzenlemelerin bulunmaması; bebeklik ve erken çocukluk (0-3) döneminde gelişimsel sorunları olan çocuklarda ağır engelliğin tanımında yaşanmakta olan güçlükler; değerlendirme farklılıkları; seyri iyi bilinen ve ağır engellilik yaratabilen hastalıkların veya sendromların tanısını almış çocukların değerlendirmesinin yapılabilmesi için ÇÖZGER standart değerlendirme süreçlerine ihtiyaç duyulmaktadır. ÇÖZGER Yönetmeliği Özel Gereksinimleri Alanları Kılavuzu (Ek 2) ÇÖZGER için yapılacak olan değerlendirmenin temel yöntem, ilke ve kıstaslarını açıklamaktadır. 

Çözger’ de yer alan özel gereksinim; çocuğun toplumsal yaşama eşit katılabilmesi için bedensel ya da gelişimsel işlev kısıtlılığı olmayan bireylerden farklı sağlık, eğitim, rehabilitasyon, cihaz, ortez, protez, çevresel düzenlemeler ve diğer sosyal ve ekonomik haklara ve hizmetlere gereksiniminin olmasını ifade etmektedir. ”Özel Gereksinimi Var.”, “Hafif Düzeyde Özel Gereksinimi Var. “Orta Düzeyde Özel Gereksinimi Var.”, “İleri Düzeyde Özel Gereksinimi Var.”, “Çok İleri Düzeyde özel Gereksinimi Var.”, “Belirgin Özel Gereksinimi Var.” ya da “Özel Koşul Gereksinimi Var.” olan çocuk yasal düzenlemelerde “engelli” olarak nitelendirilen bireydir. Mevzuata uyum arandığında Ek-3’te yer alan derecelendirmeden yararlanılır. 

Toplumsal yaşama katılım kısıtlılığı ise bireyin toplumsal yaşamda nitelikli ve tam olarak yer alamaması, yaşama kabul ve dahil edilmesinde güçlükler yaşaması, mevcut olan işlev kaybının çevresel etmenlerden etkilenmesi sonucunda, çocuğun etkinlik ve yaşama katılımının yaşıtlarından daha az nitelik ya da nicelikte olmasını ifade etmektedir. 

Engelli çocuklar için engel oranları kaldırılmıştır. Artık aynı engel ve durumdaki çocuklar için farklı yüzdeler hesaplanması gibi karışıklıklar olmayacaktır.  

Ayrıca bu sistemde zeka geriliği, mental motor retardasyon gibi kişiyi veya ailesini rencide edecek, haysiyeti örseleyecek, önyargıya veya ayrımcılığa sebep olacak tanımlamalar rapordan kaldırılmış yalnızca Özel Gereksinim Alanlarının belirtilmesi gerektiği söylenmiştir. Tanıları yazarken de bu terimlerin kullanılmaması gerektiği vurgulanmıştır.  

Raporda Engellilik kelimesi yerine özel gereksinim kullanılmaktadır ve ağır engelli ibaresi de kullanılmamaktadır.  

Yönetmelikle ilgili daha detaylı özet bilgiye aşağıdan, yönetmeliğin tamamına ise http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-1.htm adresinden ulaşabilirsiniz.  

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’inde bazı tanımlamalar aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. 

Çocuk: 18 yaşını doldurmamış birey olarak ifade etmektedir. 

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER): Sağlık kurulunca hazırlanan çocuğun özel gereksinimlerini belirten belgeyi ifade etmektedir. 
Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu: ÇÖZGER sağlık kurulu tarafından terör, kaza ve yaralanmalar için düzenlenen raporu ifade etmektedir. 
Çocuk Özel Gereksinim Alan Kılavuzu: Gelişim geriliğinin ve hastalıklara bağlı doku, organ ve/veya fonksiyon kaybının tanımlandığı Ek-2’de yer alan kılavuzu ifade etmektedir. 
ÇÖZGER yetkili hekimi: Çocukların özel gereksinimlerinin değerlendirilmesi için hizmet içi eğitim aldığını belgelemiş, süreç koordinasyonu için başhekim tarafından yetkilendirilen çocuk sağlığı ve hastalıkları ana dal ya da çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanını ifade etmektedir. 
ÇÖZGER sağlık kurulu: İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında, çocukların özel gereksinimlerinin tespiti ile terör, kaza ve yaralanma durum bildirimine yönelik başvuruları değerlendirerek karar vermeye yetkilendirilmiş kurulu ifade etmektedir. 

Özel gereksinim: Çocuğun toplumsal yaşama eşit katılabilmesi için bedensel ya da gelişimsel işlev kısıtlılığı olmayan bireylerden farklı sağlık, eğitim, rehabilitasyon, cihaz, ortez, protez, çevresel düzenlemeler ve diğer sosyal ve ekonomik haklara ve hizmetlere gereksiniminin olmasını ifade etmektedir. 
Toplumsal yaşama katılım kısıtlılığı: Bireyin toplumsal yaşamda nitelikli ve tam olarak yer alamaması, yaşama kabul ve dahil edilmesinde güçlükler yaşaması, mevcut olan işlev kaybının çevresel etmenlerden etkilenmesi sonucunda, çocuğun etkinlik ve yaşama katılımının yaşıtlarından daha az nitelik ya da nicelikte olmasını ifade etmektedir. 

 

ÇÖZGER Raporunun Faydaları

Ailede kişi başı gelir 1290 TL’den az ise bakım ücreti alınabiliyor. Bakım aylığı için raporla birlikte bulunduğunuz ilin il sosyal hizmetler müdürlüğüne gidip müracaatınızı yapmanız gerekmekte.
Engelli kartı için de yine müdürlüğe başvuru yapabiliyorsunuz. Bu kartla birçok engelli haklarından faydalanabiliyorsunuz.
Bakım desteği alanların elektrik faturasında da 80 TL’ye kadar indirim olduğunu da söyleyelim.
Su faturasında %50’lik indirimden faydalanmak için belediyeye gitmeniz gerekiyor.
Toplu taşımayı çocuğunuzun ücretsiz kullanması için belediyeye gitmek yeterli.
Ulaşımda ise TCDD, THY ve şehirler arası ulaşım kanallarında indirimler bulunmakta.
Ören yerleri, müze vb yerlerden de ücretsiz faydalanılmakta.
Sıfır araba alımında ÖTV ve MTV muafiyeti bulunmakta. Aracı aldıktan sonra ÇÖZGER raporu ile birlikte maliyenin MTV masasına giderek bir form doldurulması gerekiyor. 5 yıl süreli MTV muafiyeti alabilirseniz iyi olur. Aksi durumda vergi çıkma riski bulunmakta.
Ebeveyn olarak gelir vergisi muafiyeti için de başvuru yapabiliyorsunuz. Raporla birlikte işverenden alınacak ilgili evraklarla maliyeye başvuru yapmak lazım. Burada karar mercisi Ankara / Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait. 3-5 ay içinde de buradan yanıt geliyor.